Clean Kanal High Power - 42 Watt
 Clean Kanal Low Power - 7 Watt
 Overdrive Kanal High Power - 37 Watt
 Overdrive Kanal Low Power 6 Watt
 Vier 12AX7 Vorstufenröhren
mehr lesen